WOH247 kênh việc làm online chuyên nghiệp, an toàn và nhanh chóng
angle-down angle-left angle-right angle-up bill-momo Asset 1 Asset 1 chat close Asset 1 creditcard dollar-circle dollar-phone dot-matrix endow entertainment facebook-circle entertainment Asset 1 gift-momo gift handshake hotline invoice license Asset 1 Asset 1 Asset 1 Asset 1 svg-note phone-circle Asset 1 Asset 1 Asset 1 search setting shopping-bag Asset 1 Asset 1 Asset 1 truck Asset 1

Giới Thiệu Công Việc Và Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Việc Với woh247.com

Mục đích công việc: là giúp hạn chế trường hợp spam đăng ký ảo lên các website giúp website của google được bảo mật an toàn hơn. Bạn làm việc cho woh247 là bạn đang làm việc cho google đấy

Video minh họa công việc chọn hình ảnh chử số bạn phải làm:

 

Video Hướng dẫn đăng ký bắt đầu làm việc với website woh247:

Khi đăng nhập vào website woh247.com trên giao diện điện thoại thành công thì bấm vào chử đăng ký việc làm ở phía trên góc phải là sẽ vào quản trị.

Giới thiệu về các loại tiền thưởng hoa hồng và cách để được thưởng tiền hoa hồng:

 

Nhận Xét Bằng Chứng Nhận Tiền Của Các Bạn Làm Việc Với woh247
Nhận Xét Bằng Chứng Nhận Tiền Của Các Bạn Làm Việc Với woh247
Giới Thiệu Công Việc Và Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Việc Với woh247.com
Giới Thiệu Công Việc Và Hướng Dẫn Đăng Ký Làm Việc Với woh247.com
Hướng dẫn làm dự án PROL
Hướng dẫn làm dự án PROL
Hướng dẫn làm dự án TYPER
Hướng dẫn làm dự án TYPER
Hướng dẫn làm dự án HaicaptchaAUTO
Hướng dẫn làm dự án HaicaptchaAUTO
Hướng dẫn làm dự án Haicaptcha
Hướng dẫn làm dự án Haicaptcha
vietnam và Malaysia đẳng cấp chấu Á  sân Mỹ Đình
vietnam và Malaysia đẳng cấp chấu Á sân Mỹ Đình
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của woh247
Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của woh247
Điều Khoản Dịch vụ cùa woh247.com
Điều Khoản Dịch vụ cùa woh247.com
WO24H kênh việc làm online chuyên nghiệp, an toàn và nhanh chóng